Welkom bij Edison, een warme basisschool in Hoboken. Wij vormen kinderen tot moedige, actieve burgers en bereiden hen voor op de stad van de toekomst. We leren kinderen hoe ze verbindend kunnen communiceren.   

Wie zich goed voelt, leert beter  

We zetten sterk in op welbevinden en leren kinderen op een fijne manier met elkaar om te gaan. We leren hen hoe ze zelf ruzies kunnen oplossen. Lukt dat niet, dan zoekt de leerlingenbegeleider mee naar een oplossing. Heeft je kind een vraag of wil het wat vertellen? Het kan bij al onze leerkrachten terecht.   

Gezond leven is belangrijk om je goed te voelen. Elke dag bieden we gratis soep en fruit aan op school. Je kind krijgt ook voldoende beweging: tijdens de pauzes is er sport en spel. Op het sportveld krijgt een kind de rol van scheidsrechter, bijgestaan door een leraar. En wist je dat onze school ook twee basketbalploegen heeft?  

Kinderen in een kringgesprek in stedelijke basisschool Edison

Maximale leerwinst  

 Wij geven elk kind de beste leerkansen, en dat begint al in de kleuterklas. Zo leert je kind omgaan met emoties en nadenken voor het iets doet. We oefenen het werkgeheugen en trainen op concentratie en doorzettingsvermogen. Tijdens de taal- en wiskundeles werken alle leerkrachten volgens eenzelfde aanpak: de kinderen worden bij de les betrokken en weten precies hoe die les verloopt. Je kind leert kritisch nadenken over het leerproces. Wat weet je al? Waar ging het moeilijk, en waarom? Hoe pak je het de volgende keer aan?    

Wij maken sterke lezers van onze kinderen. Dagelijks leest elk kind een kwartier. Daarom heeft elke klas een gezellig hoekje en een klasbibliotheek. Tijdens de speeltijd mag je kind verder lezen in de rustige zone.  

Onze zorgleerkrachten zijn echte experten. Heeft je kind extra noden, dan bieden we een leertraject of hulpmiddelen op maat. Is je kind het Nederlands nog niet machtig, dan krijgt het een taalbad in de aparte AN-klas. De kinderen dragen bij aan een zorgzame school: elk kind wordt op weg geholpen door een buddy uit de eigen klas.  

Kinderen in de klas in stedelijke basisschool Edison

Rust zet aan tot leren   

We kiezen voor een rustige aankleding van onze klassen en schoolgangen. Die gebruiken we als echte leerstraten: in boxen met zeteltjes werken leerlingen aan een opdracht, krijgen ze in kleine groepjes les van de zorgleerkracht, lezen ze of komen ze tot rust.   

Actieve burgers   

We moedigen je kind aan om vreedzaam voor zijn mening op te komen en hulp te durven vragen. Falen mag, ook leerkrachten maken fouten! Als je doorzet, dan kom je er wel. Voor elk rapport wordt je kind uitgenodigd bij de leerkracht. Hoe ging het? Wat vond je er zelf van? Wat heb je geleerd? In de leerlingenraad doen kinderen voorstellen die onze school nog fijner maken. Is een idee haalbaar en wordt het gedragen door de school, dan gaan we ervoor!  

Wij luisteren naar jou  

Tegen ons kun je alles zeggen, zo lang je het doet met respect en positieve woorden. Wat we van onze leerlingen verwachten, doen we zelf ook. We maken duidelijke afspraken met ouders en kiezen voor heldere communicatie. Is er een conflict op school, loopt het moeilijk? We nemen contact op en nodigen je uit.   

We willen elk kind een mooie start geven. Gaat je kind binnenkort naar het middelbaar? Samen zoeken we uit wat je kind wil en waar het de beste kansen krijgt.    

Wees welkom om mee te bouwen aan onze school. Wil je kinderen begeleiden tijdens een uitstap, kom je graag frietjes bakken of wil je meewerken aan een spetterend schoolfeest? Dat horen we graag, want samen maken we een warme school.  

Kinderen lezen op de speelplaats in stedelijke basisschool Edison